Integritetspolicy

Februari 2024 | Version 1.0

Bodysync Hub AB ("Bodysync", "BOSY", "Bolaget", "vi", "vår" eller "oss") och alla dess dotterbolag tar dataskydd på allvar. Vi värdesätter din rätt till integritet och är fast beslutna att hantera dina personuppgifter med omsorg. Detta omfattar insamling, användning, utlämnande, överföring och lagring av dina uppgifter. När vi nämner "webbplats" eller "plattform" syftar vi på alla webbplatser, applikationer och tredjepartsapplikationer som vi använder.

Läs informationen nedan om behandlingen av dina personuppgifter och hur vi följer EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifter Som Vii Samlar In

Personuppgifter avser all information som rör en identifierbar individ. När du gör en bokning via en av våra leverantörer, undertecknar kundens samtycke, dyker upp för en session eller kontaktar oss via e-post eller vår plattform kan vi samla in och behandla följande uppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter: Ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer eller annan kontaktinformation som du lämnar till oss.

 • Information om Hälsa: Din allmänna hälsostatus, hälsoproblem och information om dina träningsmål och kostvanor. Detta kan omfatta relevanta dokument, t.ex. ett läkarintyg som du har skickat in.

 • Kroppsmått: Din längd, vikt, kroppssammansättning (fettmassa, muskelmassa, benmassa etc.) och före-och-efter-bilder.

 • Inställningar för Användning: Webbläsarinställningar (vilken typ av webbläsare du använder, webbläsarspråk, tidszon) och plats.

Hur Vi Samlar In Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar samlas huvudsakligen in direkt från dig när du lämnar dina uppgifter för att interagera med vår plattform, våra tjänster eller vår marknadsföringskommunikation. Dessutom kan vi få dina personuppgifter från tredje parter som du interagerar med, inklusive Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, samt wellness-förmånsservrar som Benify och Epassi.

Vi genererar eller samlar också automatiskt in information från din enhet när du använder våra tjänster. Detta inkluderar uppgifter som din IP-adress, plats och användningsinformation för webbplatsen eller våra marknadsföringsmeddelanden. När vi hanterar enhetsrelaterade data är vårt mål att alltid anonymisera och sammanställa informationen.

Vem Kontrollerar Dina Personuppgifter

Alla personuppgifter som är förknippade med användningen av Bodysync Hubs tjänster och applikationer kontrolleras av Bodysync Hub AB.

Varför och Hur Använder Vi Dina Personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla relevanta tjänster till dig, t.ex. erbjuda WB-EMS träningstillfällen och tillhandahålla hälso-, närings- och träningskonsultationer.

 • Verifiera din identitet och ålder.

 • Svara på dina frågor och erbjuda kundservice.

 • Meddela dig om viktiga transaktionsmeddelanden, t.ex. ändringar av våra tjänster eller dina medlemskap.

 • Skicka marknadsföringsmaterial till dig, t.ex. nyhetsbrev, e-postmeddelanden med reklam och motiverande notifikationer.

 • Förbättra vår plattform och våra tjänster genom att samla in feedback och omdömen.

 • Använda dina uppgifter för interna affärsändamål, t.ex. dataanalys, revisioner, övervakning och förebyggande av bedrägerier samt utveckling av nya produkter och tjänster.

 • Utbilda våra medarbetare och genomföra kvalitetskontroller för att hjälpa oss att kontinuerligt förbättra vår servicekvalitet.

 • Utöva eller följa våra juridiska rättigheter och krav i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, tillsyn och revision där så är nödvändigt. Vi kan till exempel behålla dina uppgifter om det krävs enligt lag eller om vi tvingas göra det genom ett domstolsbeslut eller tillsynsorgan.

Vem Har Tillgång Till Dina Personuppgifter

Dina personuppgifter kan nås av anställda på Bodysync Hub och eventuella underleverantörer från tredje part som vi samarbetar med.

Vi delar dina personuppgifter med utvalda tredje parter som tillhandahåller olika tjänster som stöder vår tekniska och dagliga drift. Dessa tredje parter fungerar som personuppgiftsbiträden, med oss som personuppgiftsansvarig. De bestämmelser som styr personuppgiftsbiträdens agerande definieras i respektive Användarvillkor.

Vi strävar efter att använda tjänster med hög tillsynsstandard som följer GDPR-reglerna. När det är möjligt strävar vi efter att överföra dina uppgifter inom Europeiska Unionen. Om detta inte är möjligt överför vi dina uppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet endast om det finns en metod som godkänts av Europeiska Kommissionen för att validera överföringen.

Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med andra parter under följande omständigheter:

 • Med offentliga myndigheter för att följa lagar och tillsynsorgan, samarbeta med tillsynsorgan i samband med utredningar.

 • Med tredje part för att skydda vår verksamhet och skydda dina rättigheter, din integritet, din säkerhet och vår egendom.

 • Med tredje part som kan hjälpa till att utreda, förhindra och vidta åtgärder mot misstänkta aktiviteter, inklusive men inte begränsat till bedrägeri och missbruk av våra tjänster och vår plattform.

 • Med tredje part i händelse av omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, tilldelning, överföring eller annan disposition av någon del av vår verksamhet eller våra tillgångar, inklusive konkurs eller liknande förfaranden.

Hur Länge Lagrar Vi Dina Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal mellan oss eller krävs av rättsliga skäl. När uppgifterna inte längre används raderas de eller anonymiseras för att förhindra att de kan kopplas till dig. Behandlingen av uppgifter kan variera beroende på användningsområde och vilken typ av uppgifter vi samlar in. Du kan utöva rätten att radera dina uppgifter, enligt beskrivningen nedan.

Finansiellt relaterade uppgifter lagras i upp till 7 år om så krävs enligt lag. Hälsodeklarationer, såsom Kundens Samtycke eller medicinska dokument, sparas i 5 år från tidpunkten för den senaste aktiviteten.

Hur Håller Vi Dina Personuppgifter Säkra?

Vi prioriterar de högsta säkerhetsstandarderna för dina personuppgifter. Våra plattformar är endast tillgängliga för våra anställda, som måste autentisera sig med 2FA för ytterligare säkerhet. Alla lagrade personuppgifter krypteras under överföringen mellan servern och klienten eller applikationen, vilket säkerställer att endast den autentiserade personen kan se dekrypterade data.

Eftersom Internet inte är helt säkert kan vi dock inte garantera säkerheten för information som överförs till oss. E-postmeddelanden som skickas till oss kanske inte är krypterade, så vi avråder från att inkludera konfidentiell information i e-postmeddelanden eller inlämningsformulär som inte är utsedda av oss.

Hur Använder Vi Cookies?

Liksom de flesta företag använder vi cookies för att leverera, optimera, anpassa, analysera och marknadsföra de tjänster vi tillhandahåller. Vi använder en kombination av cookies och annan teknik, såsom pixlar och spårningskoder, för att samla in information för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

Vad är en Cookie?

En cookie är en liten bit data som lagras på en användares enhet av en webbplats eller applikation. Det underlättar sessionshantering, personalisering, analys, autentisering och riktad annonsering. Cookies förbättrar användarupplevelsen och kan användas för att testa nya experiment och förbättringar för effektivitet. Cookies kan ställas in direkt av Bodysync Hubs tjänster eller av tredje part som vi arbetar med.

Vad är en Pixel?

Pixlar är små, transparenta bilder som inkluderas på en webbsida eller i e-postmeddelanden för att förstå hur du interagerar med våra tjänster och kommunikationsmaterial.

Vad är Spårningskoder?

En spårningskod är ett kodavsnitt som placeras på en webbsida för att mäta bl.a. besök och interaktioner. Vi använder spårningskoder för att förstå hur du interagerar med vår plattform och våra tjänster.

Du kan hitta mer information om de cookies vi använder på vår plattform genom att navigera till knappen för samtycke till cookies i det nedre vänstra hörnet av webbplatsen.

Dina Rättigheter

Som medlem eller användare av våra digitala och fysiska tjänster har du, i enlighet med Art. 15 GDPR rätt att utöva följande rättigheter och förstå i vilken utsträckning vi behandlar dina personuppgifter om dig:

 • Rätt till Korrigering (Art. 16 i GDPR): Du har rätt att begära att vi rättar dina uppgifter.

 • Rätt till Radering (Art. 17 i GDPR): Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

 • Rätt till Begränsning av Behandling (Art. 18 i GDPR): Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

 • Rätt till Dataportabilitet (Art. 20 i GDPR): Du har rätt att ta emot de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt till Invändning (Art. 21 i GDPR): Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av den rättsliga grunden i Art. 6 paragraf. 1, punkt. e) eller f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Om vi behandlar personuppgifter om dig för direkt marknadsföring, kan du invända mot sådan behandling i enlighet med Art. 21 paragraf 2 och 3 GDPR.

 • Rätt att Återkalla Samtycke (Art. 7 Paragraf 3 i GDPR): Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. En sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skedde fram till återkallelsen baserat på samtycket.

Minderåriga Individer

Våra tjänster är endast avsedda för vuxna. Följaktligen samlar vi inte medvetet in personuppgifter från barn eller tonåringar under 18 år. Om du blir medveten om att en minderårig person har lämnat sina personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Ändringar av Denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy utan föregående meddelande. Alla ändringar kommer att återspeglas på denna sida, och vi kan uppmuntra dig att från tid till annan granska denna policy för att hålla dig informerad. Din fortsatta användning av våra tjänster eller webbplats efter eventuella ändringar innebär att du accepterar den uppdaterade Integritetspolicyn. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar dina integritetsrättigheter kommer vi att meddela detta ytterligare, t.ex. via e-post eller via vår plattform.

Kontaktinformation

För frågor om denna integritetspolicy eller begäran om att utöva dina rättigheter, vänligen skicka din begäran till:

E-post:
hello@bodysynchub.com

Adress:
Bodysync Hub AB
Hyllie Boulevard 35
215 37 Malmö

Om det inte hjälper att kontakta oss kommer vi att försöka lösa tvisten i godo. Om vi inte lyckas lösa tvisten, har du alltid rätt till att överklaga till Integritetsskyddsmyndigheten.