Användarvillkor för Kunder

Februari 2024 | Version 1.1

Innan du använder eller får tillgång till tjänsterna bör du ta dig tid att noggrant läsa igenom dessa villkor. De innehåller viktiga uppgifter om dina juridiska rättigheter, skyldigheter och de rättsmedel som står till ditt förfogande när det gäller din användning av Bodysync Hubs tjänster. Där hittar du specifika begränsningar och undantag som gäller.

1. Inledning

Välkommen till Bodysync Hub AB ("Bodysync", "BOSY", "Bolaget", "vi", "vår" eller "oss"). Dessa allmänna villkor reglerar din användning av våra tjänster för elektrostimulering av hela kroppen (WB-EMS) samt vår webbplats och våra digitala tjänster. Genom att komma åt eller använda våra tjänster eller vår webbplats samtycker du till att följa dessa villkor och vår Integritetspolicy, samt Kundens Samtycke när du använder våra tjänster. Om du inte godkänner dessa villkor ska du avstå från att använda eller registrera dig för våra tjänster och från att använda vår webbplats och våra applikationer.

2. Användning av Tjänster

Som medlem godkänner du följande villkor:

2.1. Vara vid god hälsa enligt Bodysyncs krav, vilket säkerställer att det inte finns någon uppenbar risk för din hälsa och säkerhet.

2.2. Har inga utestående betalningar eller skulder till tidigare Bodysync-tjänster.

2.3. Inte ha blivit avstängd från någon Bodysync-anläggning eller ha uppvisat olämpligt beteende.

3. Medlemskap och Serier

3.1. Medlemskap eller serier gäller från inköpsdatumet om inte annat anges i Abonnemangsavtalet eller på webbplatsen.

3.2. Aktiva abonnemang fortsätter tills de sägs upp i enlighet med kapitlet Uppsägning nedan.

3.3. Förbetalda medlemskap, serier eller utgångna pass återbetalas inte.

3.4. Medlemskap är privata och kan inte överlåtas eller användas av någon annan än Medlemmen.

3.5. Medlemskap tillåter träning på en eller flera Bodysync-anläggningar, om inte annat anges.

3.6. Medlemmar har tillgång till tillgängliga erbjudanden enligt tillämpliga villkor.

3.7. Ytterligare serier kan köpas till samma pris som erbjuds på webbplatsen.

3.8. Uppgraderingar av månadsabonnemang är möjliga när som helst, och prisskillnaden betalas vid uppgraderingen.

3.9. Nedgradering av månadsabonnemang kan begäras för nästkommande månad men inte för förbetalda eller fasta medlemskap eller serier.

3.10. Medlemmar med inaktuella medlemskap kommer att överföras till nya erbjudanden vid förnyelse eller ändring.

4. Studior och Tillgänglighet

4.1. Bodysync kan inte alltid garantera att det finns plats för träning eller liknande aktiviteter med begränsat antal platser.

4.2. Justeringar av erbjudanden, platser eller öppettider kan ske baserat på Medlemmarnas preferenser, och stängningar kan ske under helgdagar, semestrar, underhåll eller Force majeure.

4.3. Kameraövervakning kan förekomma i träningslokaler av säkerhets- och försäkringsskäl, med undantag för vissa utrymmen såsom omklädningsrum, toaletter och duschar.

5. Rabatter

5.1. Bodysync erbjuder rabatter i kampanjer eller för specifika grupper eller organisationer, som kan sägas upp utan föregående meddelande.

5.2. Rabatter kan inte kombineras med serier eller medlemsavtal.

6. Köp av Serier

6.1. Alla serier som finns tillgängliga på webbplatsen kan köpas antingen via vår partner Bokadirekt eller direkt i våra studior under ditt besök. Det är dock obligatoriskt att ditt efterföljande besök förskottsbetalas.

6.2. Om en Medlem köper sin serie online via vår leverantör Bokadirekt, gäller inte ångerrätten enligt den svenska "Lagen om Distansavtal och Avtal Utanför Affärslokaler. Undantag från denna lag beskrivs i Kapitel 2, Paragraferna 1§ och 11§.

6.3. Ångerrätten gäller inte om Medlemmen har köpt sin serie direkt från en av Bodysyncs fysiska studios.

6.4. Innan medlemmen köper någon serie måste hen säkerställa att hen har god hälsa och bekräfta att hen är berättigad till att träna med WB-EMS. Bodysync tar inget ansvar om Medlemmen inte följer denna regel och därmed förlorar rätten till återbetalning.

6.5. Om en Medlem ackumulerar mer än 10 serier och, på grund av oförutsedda och allvarliga hälsotillstånd som anges som kontraindikationer i vårt kundgodkännande, blir oförmögen att träna med EMS efter uppvisande av ett läkarintyg, kan de begära återbetalning för de återstående klasserna.

6.6. Ytterligare villkor kan vara tillämpliga via vår leverantör Bokadirekt.

7. Medlemmens Ansvar

Medlemmarna måste:

7.1. Följa säkerhetsprotokoll och riktlinjer som beskrivs av Bodysync.

7.2. Fullständigt förstå och underteckna Kundens Samtycke före det första WB-EMS träningstillfället.

7.3. Uppge eventuella hälsotillstånd som inte beskrivs i Kundens Samtycke och som kan påverka säker användning av Bodysyncs utrustning och söka råd från en kvalificerad läkare vid behov.

7.4. Omedelbart meddela Bodysync om förändringar i hälsotillstånd efter undertecknandet av Kundens Samtycke som kan påverka säker användning av Bodysyncs utrustning.

7.5. Avstå från att använda några prestationshöjande substanser. Bodysync definierar doping enligt World Anti-Doping Agencys (WADA) kriterier och förbehåller sig rätten att genomföra slumpmässiga tester. Medlemmens samtycke krävs för sådana tester, som utförs enligt särskilda protokoll som Medlemmen informeras om och som övervakas av en auktoriserad tredje part.

7.6. Omedelbart informera Bodysync om eventuella ändringar av person- eller betalningsuppgifter, inklusive ändringar av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontoinformation eller andra relevanta uppgifter som lämnats.

7.7. Informera omgående Bodysync om eventuella omständigheter som kan diskvalificera dig från att få tillgång till rabatterat medlemskap eller serieförmåner.

7.8. På begäran ska du uppvisa en giltig identitetshandling med foto (Körkort, Nationellt ID-kort, Pass eller Studentkort).

7.9. Respektera Bodysyncs avbokningsregler genom att ge minst 24 timmars varsel innan du avbokar eller flyttar ett planerat träningspass. Underlåtenhet att följa detta kommer att leda till full ersättning till Bodysync, dras av från köpta serier eller debiteras i pågående medlemsavtal.

7.10. Håll personliga inloggningsuppgifter, identitetshandlingar och åtkomstrelaterad information konfidentiell. Att dela denna information är strängt förbjudet och kan leda till omedelbar uppsägning av avtalet med Bodysync utan uppsägningstid eller återbetalning. I en sådan händelse kommer Medlemmen att förbjudas att få tillgång till Bodysyncs lokaler och att registrera sig för framtida Bodysync-tjänster.

8. Skador, Förvaring och Ansvar

8.1. Medlemmar bekräftar att träning med WB-EMS sker på egen risk. Bodysync ansvarar inte för eventuella personskador som uppstår under deras vistelse eller deltagande i aktiviteter på Bodysyncs anläggningar, inklusive andra utbildningserbjudanden, tjänster eller konsultationer.

8.2. Bodysync bär inget ansvar för stöld eller förlust av Medlemmars personliga tillhörigheter som förvaras på anläggningar. Vid glömska ska medlemmen inom två veckor återfå sina tillhörigheter, oavsett förvaringssätt eller plats i Bodysyncs lokaler.

9. Uppsägning

Bodysync förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande avsluta eller stänga av åtkomst till tjänster eller webbplatsen vid överträdelse av dessa villkor eller tillämpliga lagar.

10. Hantering av Personuppgifter och Kommunikation

Genom att registrera sig för våra tjänster kommer Bodysync att behandla personuppgifter om Medlemmen. Mer information om databehandling och Medlemmarnas integritetsrättigheter finns i vår Integritetspolicy på vår webbplats.

11. Immateriella Rättigheter

Allt innehåll, alla varumärken, logotyper och material på vår webbplats tillhör Bodysync Hub och XBody och skyddas av immaterialrättsliga lagar.

12. Ansvarsbegränsning, Jurisdiktion och Tvistlösning

12.1. Bodysync ansvarar inte för avbrott eller begränsningar som hindrar tillgång till tjänsterna på grund av omständigheter utanför dess kontroll (Force majeure), såsom naturkatastrofer, epidemier, politiska konflikter eller krig.

12.2. Ansträngningar kommer att göras för att lösa tvister i godo. Om detta inte lyckas kan Medlemmen hänskjuta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden. Båda parter behåller rätten att söka en lösning genom vanliga domstolsförfaranden.

12.3. Vid avvikelser mellan den svenska versionen och andra språkversioner av Medlemsavtalet ska den Svenska versionen ges företräde.

13. Ändringar av Villkor och Bestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa regler och villkor utan föregående meddelande. Din fortsatta användning av våra tjänster eller vår webbplats efter eventuella ändringar innebär att du accepterar de uppdaterade villkoren.

14. Kontaktuppgifter

För frågor eller funderingar kring dessa Allmänna Villkor, kontakta oss via e-post på hello@bodysynchub.com eller via post till:

Bodysync Hub AB
Hyllie Boulevard 35
215 37 Malmö

Org. nr: 559446-5964

Genom att använda våra tjänster eller besöka vår webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor.