Kundens Samtycke

Februari 2024 | Version 1.0

För högsta kvalitet och säkerhet på Bodysync Hub-studion måste alla nya medlemmar förstå vår samtyckesprocess. Detta dokument innehåller viktig information om EMS-träning, kontraindikationer som kan begränsa träningen och fall där träning är möjlig efter samråd med en läkare. Kundens samtyckesformulär kommer att tillhandahållas för din underskrift tillsammans med din bokningsbekräftelse och i ett påminnelsemeddelande före ditt första besök.

Deklaration

 • Jag förklarar att frivilligt genomgå XBody EMS-träning och på mitt eget ansvar.
 • Jag förklarar att jag är medveten om grunderna i den elektrisk muskelstimulering (EMS)-träningsmetoden, inklusive alla omständigheter som motiverar att avstå från träningen, till exempel fall där medicinsk konsultation är obligatorisk eller rekommenderad, samt ytterligare varningar och anteckningar som detaljeras i detta dokument nedan.
 • Jag försäkrar att jag kan genomgå XBody EMS-träning med hänsyn till mitt nuvarande mentala tillstånd, hälsa och fysiska status.
 • Jag försäkrar att jag inte känner till någon kontraindikation (som beskrivs nedan) som kan utesluta mig från träningen.
 • Jag försäkrar att jag har genomgått alla obligatoriska läkarundersökningar för de omständigheter som beskrivs nedan.
 • Jag försäkrar att jag kommer att följa de regler som gäller för förutsättningarna, efterverkningarna och träningen.
 • Jag förklarar att jag kommer att informera min läkare och XBody Tränare om någon förändring i min mentala, fysiska och hälsostatus.
 • Jag förbinder mig att informera min läkare eller annan medicinsk professionell som är involverad i min vård, vid eventuellt medicinskt ingripande att jag genomgår en XBody EMS-träning.
 • Jag förklarar att om jag skulle underlåta eller inte följa villkoren i detta avtal kommer jag att genomgå träningen helt och fullt på mitt eget ansvar.
 • Jag förstår att rhabdomyolys kan vara en känd allvarlig biverkning av WB-EMS-träning.
 • Jag förklarar att jag inte kommer att hålla XBody Hungary Kft. eller Bodysync Hub AB eller tränaren ansvarig om något av mina okända mentala, hälso- eller fysiska tillstånd orsakar biverkningar eller komplikationer av något slag.
 • Jag förklarar att jag inte kommer att hålla XBody Hungary Kft. eller Bodysync Hub AB eller tränaren ansvarig i händelse av några biverkningar, komplikationer, skador eller någon oönskad förändring av min fysiska eller hälsostatus.
 • Jag förstår att riskerna på grund av långsiktiga effekter av EMS-träning är okända. Därför kommer jag inte hålla XBody Hungary Kft., Bodysync Hub AB eller tränaren ansvariga för eventuella oönskade effekter.
 • Jag förbinder mig att följa tränarens anvisningar före, under och efter träningen.
 • Eftersom det är nödvändigt med nära personlig kontakt vid på- och avklädning av träningsdräkten förklarar jag att detta på inget sätt bör missuppfattas som sexuella framsteg eller trakasserier av något slag.
 • Jag förstår att mina person- och träningsuppgifter kommer att registreras och användas.

Kontraindikationer

I följande fall av sjukdomar eller tillstånd är det förbjudet att genomgå någon form av träning eller behandling med elektrisk muskelstimulering (EMS).

 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten om kunden har implanterad eller extern medicinsk utrustning (t.ex. pacemaker, implanterad defibrillator).
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten om kunden har allvarliga kardiovaskulära sjukdomar (t.ex. allvarlig hjärt- eller aortasjukdom).
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten om kunden har en allvarlig neurologisk störning.
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten om kunden har medicinskt kontrollerade eller medicinskt okontrollerade anfall eller konvulsioner (t.ex. epilepsi).
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten om kunden har en allvarlig neuromuskulär sjukdom (t.ex. rabdomyolys eller någon annan sjukdom som påverkar nervsystemet och musklerna och orsakar snabb nedbrytning av muskelstrukturen).
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten om kunden har cancerösa lesioner (t.ex. bröstcancer).
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten om kunden har en allvarlig nefrologisk sjukdom.
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten vid förekomst av eller tendens till inre blödningar.
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten på hud som inte är intakt (t.ex. infekterad, skadad eller ohälsosam, inflammerad, irriterad eller ödematös hud).
 • Det är förbjudet att använda XBody EMS-enheten under graviditet eller misstänkt graviditet.
 • Det är förbjudet att genomgå någon intensiv träning under två dagar efter en XBody EMS-träning.

Relativa Kontraindikationer

I följande fall är läkarkonsultation obligatorisk. Alla andra sjukdomar eller ovanliga, onormala fysiska tillstånd eller symptom kräver också medicinskt godkännande innan du genomgår XBody Electrical Muscle Stimulation (EMS) träning eller behandling.

 • Medicinsk konsultation är obligatorisk vid användning av metallimplantat. Se till att elektroderna används på ett sådant sätt att det är omöjligt för elektrisk ström att flöda genom det påverkade området (t.ex. genom att sätta intensiteten för sådana kanaler till 0).
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk vid icke-metalliska eller andra implantat (t.ex. silikonimplantat, gynekologiska implantat).
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk vid mindre allvarliga kardiovaskulära sjukdomar (t.ex. hypertoni, högt blodtryck).
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk efter ett nyligen utfört kirurgiskt ingrepp, medicinskt ingrepp eller akut trauma eller under någon medicinsk behandling (t.ex. läkemedelsbehandling).
 • Läkarkonsultation är obligatorisk vid eventuell hernia (t.ex. bråck eller ljumskbråck).
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk vid kronisk sjukdom eller feber, smittsam sjukdom eller någon akut eller kronisk infektion (bakteriell eller viral).
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk vid diabetes.
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk om kunden har smärtsam, känslig hud eller hudområden som saknar normal känsel.
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk vid menstruationskramper.
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk vid onormal fetma eller extrem fysisk inaktivitet.
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk i händelse av psykisk funktionsnedsättning (kunden kan endast använda XBody EMS-enheten under uppsyn av en förmyndare).
 • Medicinsk konsultation är obligatorisk i händelse av annan sjukdom eller ovanligt, onormalt fysiskt tillstånd eller symptom.

Varningar

 • Föräldrarnas samtycke är obligatoriskt vid minderåriga kunder.
 • Använd inte elektrisk muskelstimulering över halsen (särskilt inte över nerverna i sinus caroticus eller halspulsådern).
 • Placera inte elektrodpar på motsatt sida av hjärtat (elektroder på bröstkorgen och övre delen av ryggen), eftersom den elektriska strömmen kan passera genom hjärtat, vilket ökar risken för hjärtflimmer.
 • Använd inte elektrisk muskelstimulering på huvudet (t.ex. direkt på ögonen eller över munnen).
 • Använd inte elektrisk muskelstimulering tillsammans med andra elektriska mätinstrument som används nära kroppsytan (t.ex. pulsmätare).
 • Kunden får inte vara påverkad av alkohol eller droger under XBody EMS-träningen.
 • Lämna inga föremål på gymgolvet (t.ex. vassa föremål, personliga föremål etc.)

Viktiga Anmärkningar

Läs noga igenom villkoren nedan innan du påbörjar din träning med XBody EMS-teknik:

 • Vid illamående, sjukdomskänsla, yrsel eller känsla av värkande tryck över bröstet eller hjärtat måste du informera tränaren om att omedelbart avbryta träningen.
 • Om du känner värme eller obehag på huden under träningen måste du be tränaren att stänga av enheten.
 • Det kommer att uppstå reflexliknande muskelsammandragningar orsakade av stimuleringsimpulser. Behåll de förkontraherade musklerna om möjligt och uppnå en stabil grundposition.
 • Se till att du dricker ordentligt med vatten före och efter träningen.
 • Om du känner att det behövs kan du ta en kort paus under träningen och dricka ett glas vatten.
 • Se till att du har ätit en ordentlig måltid 2-4 timmar före träningen.
 • EMS-träning kan orsaka mikrobristningar i musklerna, vilket vanligtvis leder till muskelvärk och förhöjda nivåer av kreatinkinas (CK-MM) i blodet. Detta är en naturlig reaktion hos människokroppen vid intensiv träning (t.ex. XBody EMS-träning).
 • Om du får ditt blod analyserat 2-6 dagar efter din senaste EMS-träning är det viktigt att informera din läkare för att förhindra felaktig tolkning av dina värden.